Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – XXI Sesja Rady Gminy Kamienica – 20 września

Treść

20 września 2021 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Kamienica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/160/21 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024.
 8. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Kamienica za I półrocze 2021 roku oraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

Menu
Informacje
1619478