Przejdź do stopki

Aktualności

Na podstawie art.27 ust.1 art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1133) i uchwały Rady Gminy Kamienica nr XIX/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi spor

W 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną do ich realizacji stanowi ustawa o statystyce publicznej oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycz

Zajęcia plastyczne, folklorystyczne, muzyczne, teatralne - to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, które pozwolą w aktywny sposób spędzić czas wolny od nauki

13 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego. Tematem prac było wykonanie „Ozdoby Bożonarodzeniowej”. Na konkurs  wpłynęło ogółem 72  p

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W 2022 roku, rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego od wydanych środków na zakup oleju napędowego używane

Urząd Gminy Kamienica informuje, że w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, gazu i żywności Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego wprowadził dodatek osłonowy będący ważnym elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Skierowany jest on do gospodarstw domowych, kt

12 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji  w Kamienicy odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Kamienica. PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie Rezolucji w sprawie zgło

Urząd Gminy informuje, że od stycznia 2022 roku odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Kamienica będzie realizowała firma EMPOL. Pamiętajmy, że każdy worek z odpadami powinien mieć naklejony kod. Firma EMPOL posiada czytniki wbudowane w samochody, więc skanowanie następ

Urząd Gminy Kamienica informuje, że w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr OR.120.45.2021 r. z dnia 30 grudnia 2021 r. ustalono dzień 07 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2022 r. (Nowy Rok). Tego dnia Urząd Gminy K

1559312